หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  

   


   
   
   
   
   
   

  

   

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564  
  ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฺบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น  
  ประชาสัมพันธ์ รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ 2565  
  ประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)  

  

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ 11-19 ตำบลดอนแสลบ  
  ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.61-004 บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 23 ตำบลดอนแสลบ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ 16 บ้านวังข้าวใหม่  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 12 บ้านเขาดินสอ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 บ้านหนองนางเลิ้ง  
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าางก่อสร้างขุดลอกสระน้ำบ่อนุ่นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่6 บ้านตลุงใต้  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่15 บ้านหนองเจริญทรัพย์  
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำบ่อนุ่นสาธารณะประโยชน์ หมู่6 บ้านตลุงใต้ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านกรับ  

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 109
     เดือนนี้ : 6940
     พ.ศ.นี้ : 84011
     ทั้งหมด : 341564
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th