หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  

   


   
   
   
   
   
   

  

   

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564  
  ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฺบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น  
  ประชาสัมพันธ์ รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ 2565  
  ประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)  

  

   

  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายบ้านดอนแสลบ-ห้วยยาง หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ  
  ประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.61-008 สายบ้านวังข้าวใหม่ หมู่ที่ 16-บ้านวังนาค หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแสลบ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งเจริญ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น(สายบ้านจิ๋ว) หมู่ที่ 17 บ้านวังแสนสุข  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าางโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านวังสำโรง-คันคลอง หมู่ที่ 3 บ้านวังสำโรง  
  ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ  
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายบ้านดอนแสลบ-ห้วยยาง หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมห้องน้ำ อบต.(ข้างห้องประชุม)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูลาดและบดทับผิว AV หนา 4 ช.ม. หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ  
  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายบ้านดอนแสลบ-ห้วยยาง หมุ่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ  

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 42
     เดือนนี้ : 5520
     พ.ศ.นี้ : 23380
     ทั้งหมด : 453285
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th