หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  

   


   
   
   
   
   
   

  

   

  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปี 2564  
  ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฺบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น  
  ประชาสัมพันธ์ รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ 2565  
  ประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)  

  

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค  
  ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง  
  ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 19 บ้านดอนทวีทรัพย์  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงครุภัณฑ์เตาเผาขยะ  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเขาใหญ่  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่่ 19 บ้านดอนทวีทรัพย์  
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2565)  

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 367
     เดือนนี้ : 8331
     พ.ศ.นี้ : 150713
     ทั้งหมด : 408266
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th