หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  

   


   
   
   
   
   
   

  

   

  ประกาศ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  
  ประกาศ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  
  ประกาศ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  
  ประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปี งบประมาณ 2566  
  ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565  





  

   

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 22 บ้านสันติสุข  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันสระเก็บน้ำ(วัดทิพย์)  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 22 บ้านสันติสุข  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำ หมุ่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 14 บ้านเขาใหญ่  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 23 บ้านดอนพัฒนา  
  ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 12 บ้านเขาดินสอ  
  ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 16 บ้านวังข้าวใหม่  
  ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูลาดและบดทับผิว AC หมู่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา  
  ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนแสลบ-บ้านโป่งสวรรค์ รหัสทางหลวง กจ.ถ. 61-006 หมู่ที่ 13 ตำบลดอนแสลบ  

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 61
     เดือนนี้ : 730
     พ.ศ.นี้ : 118223
     ทั้งหมด : 548128
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com