หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - ราคากลาง 2563
  ผู้ชม
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่่ 2 บ้านพนมนาง
  314
   โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา
  303
   โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 2 บ้านพนมนาง
  310
   โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำดินหมู่ที่ 8 บ้านหนองนางเลิ้ง
  302
   โครงการปรับปรุงถนนลาดยางรหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.61-005 สายบ้านเขารักษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา เชื่อมบ้านนาทราย หมู่ที่ 18 ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน
  320
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านกาญจนาภิเษก
  317
   โครงการขุดลอกคูน้ำทิ้ง หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์- หมู่ที่ 19 บ้านดอนทวีทรัพย์
  319
   โครงการกก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านตลุงใต้
  321
   โครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่
  312
   โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 14 บ้านเขาใหญ่
  309
   โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านกรับ
  306
   โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านเขาดินสอ หมู่ที่ 12
  317
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านกรับ
  301
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์
  329


  ทั้งหมด 14 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 421
     เดือนนี้ : 8385
     พ.ศ.นี้ : 150767
     ทั้งหมด : 408320
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th