หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  ผู้ชม
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนเมษายน 2563
  537
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมีนาคม 2563
  446
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
  591
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมกราคม 2563
  632
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนธันวาคม 2562
  563
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนพฤศจิกายน 2562
  555
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนตุลาคม 2562
  553
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกันยายน 2562
  522
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนสิงหาคม 2562
  502
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกรกฎาคม 2562
  533
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมิถุนายน 2562
  579
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนพฤษภาคม 2562
  708
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนเมษายน 2562
  619
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ 2 ปี 2562
  628
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ1 ปี 2562
  739
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ3 ปี 2561
  964
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ2 ปี 2561
  615
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ1 ปี 2561
  626
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 3 -2560
  629
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 2 -2560
  735
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 1 -2560
  669


  ทั้งหมด 21 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 161
     เดือนนี้ : 361063
     พ.ศ.นี้ : 484706
     ทั้งหมด : 1214824
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com