หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  ผู้ชม
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนเมษายน 2563
  415
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมีนาคม 2563
  343
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
  448
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมกราคม 2563
  534
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนธันวาคม 2562
  445
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนพฤศจิกายน 2562
  455
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนตุลาคม 2562
  447
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกันยายน 2562
  423
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนสิงหาคม 2562
  406
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกรกฎาคม 2562
  430
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมิถุนายน 2562
  478
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนพฤษภาคม 2562
  577
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนเมษายน 2562
  501
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ 2 ปี 2562
  525
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ1 ปี 2562
  616
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ3 ปี 2561
  878
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ2 ปี 2561
  515
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ1 ปี 2561
  528
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 3 -2560
  536
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 2 -2560
  640
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 1 -2560
  568


  ทั้งหมด 21 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 2
     เดือนนี้ : 44096
     พ.ศ.นี้ : 217209
     ทั้งหมด : 647114
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com