หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  ผู้ชม
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนเมษายน 2563
  230
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมีนาคม 2563
  190
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
  219
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมกราคม 2563
  374
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนธันวาคม 2562
  279
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนพฤศจิกายน 2562
  301
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนตุลาคม 2562
  285
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกันยายน 2562
  264
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนสิงหาคม 2562
  254
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกรกฎาคม 2562
  264
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมิถุนายน 2562
  271
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนพฤษภาคม 2562
  389
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนเมษายน 2562
  324
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ 2 ปี 2562
  357
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ1 ปี 2562
  444
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ3 ปี 2561
  736
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ2 ปี 2561
  386
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ1 ปี 2561
  377
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 3 -2560
  390
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 2 -2560
  489
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 1 -2560
  419


  ทั้งหมด 21 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 227
     เดือนนี้ : 7958
     พ.ศ.นี้ : 55512
     ทั้งหมด : 313065
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th