หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ผู้ชม
   รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันกานทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2567 รอบ 6 เดือน
  18
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  45
   รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566
  38
   รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  37
   รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปี 2566
  61
   รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  43
   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  50
   รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
  153
   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  143
   รายงานผลการกำกับติดตามผการดำเนินงาน e-plannace รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566
  134
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannace รอบประจำปี 2565
  143
   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  257
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannace รอบ 6 เดือน ปี2565
  251
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบประจำปี 2564
  306
   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  420
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannace รอบ 6 เดือน ปี 2564
  468
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบประจำปี 2563
  458
   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
  498
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบ 6 เดือน ปี 2563
  487
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบประจำปี 2562
  566
   รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบ 6 เดือน ปี 2562
  566
   รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบประจำปี 2561
  547
   รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบ 6 เดือน 2561
  539


  ทั้งหมด 23 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 147
     เดือนนี้ : 361049
     พ.ศ.นี้ : 484692
     ทั้งหมด : 1214810
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com