หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ผู้ชม
   รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  2
   รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปี 2566
  11
   รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  10
   ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  20
   รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
  112
   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  107
   รายงานผลการกำกับติดตามผการดำเนินงาน e-plannace รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566
  97
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannace รอบประจำปี 2565
  103
   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  211
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannace รอบ 6 เดือน ปี2565
  209
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบประจำปี 2564
  266
   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  376
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannace รอบ 6 เดือน ปี 2564
  434
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบประจำปี 2563
  418
   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
  459
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบ 6 เดือน ปี 2563
  442
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบประจำปี 2562
  521
   รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบ 6 เดือน ปี 2562
  522
   รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบประจำปี 2561
  511
   รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบ 6 เดือน 2561
  501


  ทั้งหมด 20 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 585
     เดือนนี้ : 3968
     พ.ศ.นี้ : 44838
     ทั้งหมด : 774956
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com