หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ผู้ชม
   รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
  56
   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  57
   รายงานผลการกำกับติดตามผการดำเนินงาน e-plannace รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566
  47
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannace รอบประจำปี 2565
  47
   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  155
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannace รอบ 6 เดือน ปี2565
  149
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบประจำปี 2564
  209
   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  323
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannace รอบ 6 เดือน ปี 2564
  379
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบประจำปี 2563
  362
   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
  407
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบ 6 เดือน ปี 2563
  386
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบประจำปี 2562
  468
   รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบ 6 เดือน ปี 2562
  468
   รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบประจำปี 2561
  456
   รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบ 6 เดือน 2561
  447


  ทั้งหมด 16 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 239
     เดือนนี้ : 44069
     พ.ศ.นี้ : 217182
     ทั้งหมด : 647087
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com