หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  ผู้ชม
   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  14
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannace รอบ 6 เดือน ปี2565
  15
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบประจำปี 2564
  69
   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  171
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannace รอบ 6 เดือน ปี 2564
  230
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบประจำปี 2563
  222
   รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
  262
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบ 6 เดือน ปี 2563
  237
   รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบประจำปี 2562
  327
   รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบ 6 เดือน ปี 2562
  312
   รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบประจำปี 2561
  307
   รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน e-plannacc รอบ 6 เดือน 2561
  295


  ทั้งหมด 12 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 194
     เดือนนี้ : 7925
     พ.ศ.นี้ : 55479
     ทั้งหมด : 313032
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th