หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
      เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน

  คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

  คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  คู่มือปฏิบัติงานธุรการ

  คู่มือปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชน

  คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  คู่มือการรับชำระค่าขยะมูลฝอย

  คู่มือการรับชำระภาษีป้าย

   

  ผู้เขียน : admin วันที่ :2018-10-10 12:34:36 แก้ไชวันที่ : 2024-02-05 16:54:39


   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 137
     เดือนนี้ : 361039
     พ.ศ.นี้ : 484682
     ทั้งหมด : 1214800
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com