หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - ข่่าวทั่วไป
  ผู้ชม
   ประกาศเจตนารมนโยบาย No Give Policy จาการปฏิบัติหน้าที่
  20
   รายงานการลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 23บ้านดอนพัฒนา
  29
   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
  38
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  44
   ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  36
   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
  31
   ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดอแสลบ ประจำปีงบประมาณ 2566
  31
   เรื่องประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนแสลบ รุ่นที่ 6
  34
   ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม ประจำปี 2567
  47
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2566 (รอบสิ้นปีงบประมาณ)
  34
   แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566-2570
  43
   ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
  45
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  75
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566
  75
   สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
  60
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566
  52
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566
  47
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
  43
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566
  36
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
  42
   แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙
  67
   การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  74
   แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
  42
   เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
  50
   รายงานผลรอบ 6 เดือน
  86


  ทั้งหมด 116 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า : 1 [2][3][4]  หน้าถัดไป>>

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 713
     เดือนนี้ : 4096
     พ.ศ.นี้ : 44966
     ทั้งหมด : 775084
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com