หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - ข่่าวทั่วไป
  ผู้ชม
   ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฺบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น
  22
   ประชาสัมพันธ์ รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ 2565
  31
   ประชาสัมพันธ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  31
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
  29
   สรุปผลการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ6 เดือนแรก)
  27
   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564
  32
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  22
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  25
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  71
   ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการนดำเนินงานให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประจำปี 2564
  24
   ประชาสัมพันธ์สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
  30
   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563
  243
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  254
   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประจำปี 2564 (6 เดือนแรก)
  238
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนแรก)
  251
   ประชาสัมพันธ์ รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ 2564
  323
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  201
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  161
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  215
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  299
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2564
  261
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
  257
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  256
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
  221
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
  273


  ทั้งหมด 73 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2]  หน้าถัดไป>>

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 249
     เดือนนี้ : 7980
     พ.ศ.นี้ : 55534
     ทั้งหมด : 313087
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th