หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - ข้อมูลบุคลากร
  ผู้ชม
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  55
   การดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  45
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  51
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  175
   แผนพัฒนาบุคลากร
  349
   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2564
  319
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  333
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
  1274
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  1101
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  1248
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  2914
   กองช่าง
  1933
   ส่วนการคลัง
  2322
   สำนักปลัด
  3169
   หัวหน้าส่วนราชการ
  1344


  ทั้งหมด 15 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 21
     เดือนนี้ : 44115
     พ.ศ.นี้ : 217228
     ทั้งหมด : 647133
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com