หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - ข้อมูลบุคลากร
  ผู้ชม
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  87
   แผนพัฒนาบุคลากร
  239
   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2564
  242
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  248
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
  1064
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  915
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  1047
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  2360
   กองช่าง
  1574
   ส่วนการคลัง
  1887
   สำนักปลัด
  2413
   หัวหน้าส่วนราชการ
  1199


  ทั้งหมด 12 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 400
     เดือนนี้ : 8364
     พ.ศ.นี้ : 150746
     ทั้งหมด : 408299
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th