หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - ข้อมูลบุคลากร
  ผู้ชม
   แนวปฏิบัติ
  18
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริธรรม
  16
   แผนการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ประจำปี 2567
  15
   ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  20
   ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
  16
   ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
  21
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  116
   การดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  103
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  108
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  233
   แผนพัฒนาบุคลากร
  412
   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2564
  375
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  391
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
  1404
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  1223
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  1416
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  3383
   กองช่าง
  2164
   ส่วนการคลัง
  2558
   สำนักปลัด
  3594
   หัวหน้าส่วนราชการ
  1431


  ทั้งหมด 21 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 716
     เดือนนี้ : 4099
     พ.ศ.นี้ : 44969
     ทั้งหมด : 775087
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com