หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
  
  - หัวข้อเรื่อง
  ผู้ชม
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านวังสำโรง - บ้านวังหลุมพอง หมู่ที่ 3 บ้านวังสำโรง
  16
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการปูฤลาดและบดทับผิว AC หนา 4 ซม.หมู่ที่ 8 บ้านหนองนางเลิ้ง
  24
  ทั่วไป
    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง
  27
  ทั่วไป
    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบกอัดแน่น หมู่ที่ 12 บ้านเขาดินสอ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  32
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 22 บ้านสันติสุข
  34
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เพื่อการก่อสร้างอาคารสำนักงาน
  52
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 13 บ้านโป่งสวรรค์
  31
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 20 บ้านดอนมะรุม
  36
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 19 บ้านดอนทวีทรัพย์
  28
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  38
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์
  48
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่9 บ้านกรับ
  62
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปลิง-บ้านวังรักษ์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลิง
  51
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โ๕รงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตลุงใต้-บ้านเขาดินสอ หมู่ที่ 6 บ้านตลุงใต้
  60
  ทั่วไป
    ประกาศพิจารณาการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งเจริญ
  61
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา
  83
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านวังแสนสุข
  64
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหนองปล้อง
  66
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค
  102
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.ตลุงใต้-บ.เขาดินสอ ม.6 บ.ตลุงใต้ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี
  73
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 บ้านหนองนางเลิ้ง ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
  85
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ.หนองปลิง-บ.วังรักษ์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลิง ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
  121
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเดินท่อเมนท์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์
  97
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๒๓ บ้านดอนพัฒนา
  79
  ทั่วไป
    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  85
  ทั่วไป
    ราคากลางการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
  79
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๒ บ้านสันติสุข
  113
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘
  98
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔
  98
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
  91
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ ๖ บ้านตลุงใต้
  98
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๓
  93
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
  124
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 12 บ้านเขาดินสอ
  110
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 13 บ้านโป่งสวรรค์
  103
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา
  109
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่
  100
  ทั่วไป
    ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔oo ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑o กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  118
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น (สายรางแฟบ) หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ
  136
  ทั่วไป
    ประกาศ เรื่องกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการปรรับปรุงถนนหินคลุกอัดแน่น (สายวังไอกริ่ม) หมู่ ๒ บ้านพนมนาง
  185
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ.เขาใหญ่
  136
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ.ตลุงใต้
  151
  ทั่วไป
    ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านใหม่ - คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๑
  131
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองนางเลิ้ง
  147
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๒๔ บ้านรุ่งรวงทอง
  144
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านพนมนาง
  181
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฐานถังเก็บน้ำ ๒ จุด ม.๑๓
  142
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น (สายวังไอกริ่น) หมู่ที่ ๒
  132
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น (สายรางแฟบ) หมู่ที่ ๑
  137
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙
  300
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖
  182
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงดวงโคมไฟถนนสาธารณะเป็นดวงโคม LED ไม่น้อยกว่า ๑oo วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘๕ ต้น หมู่ที่ ๖,๘,๒๒
  156
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 16
  150
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น (ฝายตัวยู) หมู่ที่ ๒๔
  144
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๒๓
  146
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค
  153
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังแสนสุข
  172
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 22 บ้านสันติสุข
  169
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันสระเก็บน้ำ(วัดทิพย์)
  149
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 22 บ้านสันติสุข
  139
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำ หมุ่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา
  189
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 14 บ้านเขาใหญ่
  146
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 23 บ้านดอนพัฒนา
  137
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 12 บ้านเขาดินสอ
  197
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 16 บ้านวังข้าวใหม่
  205
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูลาดและบดทับผิว AC หมู่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา
  179
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนแสลบ-บ้านโป่งสวรรค์ รหัสทางหลวง กจ.ถ. 61-006 หมู่ที่ 13 ตำบลดอนแสลบ
  171
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสันติสุข-สายบ้านเขากวด รหัสทางหลวง กจ.ถ. 61-013 หมู่ที่ 22 ตำบลดอนแสลบ
  225
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น สายรางไข่เน่า หมู่6 บ้านตลุงใต้
  193
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น(สายคลองทิ้ง) หมู่ที่ 19 บ้านดอนทวีทรัพย์
  155
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 12 บ้านเขาดินสอ
  141
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 16 บ้านวังข้าวใหม่
  142
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น สายเขากระดวง-บ้านนาทราย หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์
  148
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายดอนแสลบ-ห้วยยาง หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  155
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.61-008 สายบ้านวังข้าวใหม่ หมู่ที่ 16 - บ้านวังนาค หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแสลบ
  187
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งเจริญ
  165
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น สายเขากระดวง-บ้านนาทราย หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์
  160
  ทั่วไป
    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายบ้านดอนแสลบ-ห้วยยาง หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  213
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านวังข้าวใหม่-สายบ้านวังนาค รหัสทางหลวง กจ.ถ.61-007 หมู่ที่ 16 ตำบลดอนแสลบ
  174
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนอนกรีตโดยการปูลาดและบดทับผิวAC หมู่ที่ 8 บ้านหนองนางเลิ้ง
  166
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง
  184
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 21 บ้านกาญจนาภิเษก
  192
  ทั่วไป
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายดอนแสลบ-ห้วยยาง หมู่ บ้านดอนแสลบ
  176
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูลาดและบดทับผิว AC บ้านดอนแสลบ
  174
  ทั่วไป
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านหนองปลิง-บ่อเงิน หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลิง
  153
  ทั่วไป
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น(สายคลองทิ้งน้ำ) หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค
  147
  ทั่วไป
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.61-008 สายบ้านวังข้าวใหม่ หมู่ที่ 16-บ้านวังนาค หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแสลบ
  179
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา 4 ซ.ม. หมู่ที่ 23 ตำบลดอนแสลบ
  176
  ทั่วไป
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายบ้านดอนแสลบ-ห้วยยาง หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  183
  ทั่วไป
    ประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.61-008 สายบ้านวังข้าวใหม่ หมู่ที่ 16-บ้านวังนาค หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแสลบ
  174
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งเจริญ
  167
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น(สายบ้านจิ๋ว) หมู่ที่ 17 บ้านวังแสนสุข
  166
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าางโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านวังสำโรง-คันคลอง หมู่ที่ 3 บ้านวังสำโรง
  172
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  176
  ทั่วไป
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายบ้านดอนแสลบ-ห้วยยาง หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  165
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมห้องน้ำ อบต.(ข้างห้องประชุม)
  178
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูลาดและบดทับผิว AV หนา 4 ช.ม. หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  186
  ทั่วไป
    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายบ้านดอนแสลบ-ห้วยยาง หมุ่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  203
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์
  208
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  200
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค
  210
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง
  200
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 19 บ้านดอนทวีทรัพย์
  208
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงครุภัณฑ์เตาเผาขยะ
  197
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเขาใหญ่
  192
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง
  205
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่่ 19 บ้านดอนทวีทรัพย์
  216
  ทั่วไป
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2565)
  207
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
  212
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนแสลบ-บ้านโป่งสวรรค์ รหัสทางหลวง กจ.ถ. 61-006 หมู่ที่ 13 ตำบลดอนแสลบ
  181
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านสันติสุข-สายบ้านเขากวด รหัสทางหลวง กจ.ถ.61-013 หมู่ที่ 22 ตำบลดอนแสลบ
  207
  ทั่วไป
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
  205
  ทั่วไป
    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านวังข้าวใหม่-สายบ้านวังนาค รหัสทางหลวง กจ.ถ.61-007 หมู่ที่ 16 ตำบลดอนแสลบ
  198
  ทั่วไป
    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนแสลบ-บ้านโป่งสวรรค์ รหัสทางหลวง กจ.ถ. 61-006 หมู่ที่ 13 ตำบลดอนแสลบ
  207
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้าางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
  210
  ทั่วไป
    ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนแสลบ-บ้านโป่งสวรรค์ รหัสทางหลวง กจ.ถ. 61-006 หมู่ที่ 13 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
  220
  ทั่วไป
    ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
  219
  ทั่วไป
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านสันติสุข-สายบ้านเขากรวด รหัสทางหลวง กจ.ถ.61-013 หมู่ที่ 22 ตำบลดอนแสลบ
  228
  ทั่วไป
    ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านสันติสุข-สายบ้านเขากวด รหัสทางหลวง กจ.ก 61-013 หมู่ที่ 22 ตำบลดอนแสลบ
  205
  ทั่วไป
    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านวังข้าวใหม่-สายบ้านวังนาค รหัสทางหลวง กจ.ก 61-007 ม.16 ตำบลดอนแสลบ
  210
  ทั่วไป
    ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีตสายบ้านวังข้าวใหม่-สายบ้านวังนาค รหัสทางหลวง กจ.ถ.61-007 หมู่ที่ 16 ตำบลดอนแสลบ
  233
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งเจริญ
  256
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 16 บ้านวังข้าวใหม่
  224
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 12 บ้านเขาดินสอ
  220
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกสระน้ำบ่อนุ่นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 บ้านตลุงใต้
  223


  ทั้งหมด 376 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า : 1 [2][3]  หน้าถัดไป>>

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 203
     เดือนนี้ : 361105
     พ.ศ.นี้ : 484748
     ทั้งหมด : 1214866
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com