หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
  
  - หัวข้อเรื่อง
  ผู้ชม
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๒ บ้านสันติสุข
  17
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘
  16
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔
  15
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒
  13
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ ๖ บ้านตลุงใต้
  15
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๓
  13
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
  33
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 12 บ้านเขาดินสอ
  30
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 13 บ้านโป่งสวรรค์
  23
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา
  26
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา ๔ ซม. หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่
  24
  ทั่วไป
    ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔oo ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑o กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  33
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น (สายรางแฟบ) หมู่ที่ ๑ บ้านดอนแสลบ
  36
  ทั่วไป
    ประกาศ เรื่องกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการปรรับปรุงถนนหินคลุกอัดแน่น (สายวังไอกริ่ม) หมู่ ๒ บ้านพนมนาง
  46
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ.เขาใหญ่
  39
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ.ตลุงใต้
  43
  ทั่วไป
    ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านใหม่ - คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๑
  36
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหนองนางเลิ้ง
  39
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๒๔ บ้านรุ่งรวงทอง
  43
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านพนมนาง
  39
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฐานถังเก็บน้ำ ๒ จุด ม.๑๓
  44
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น (สายวังไอกริ่น) หมู่ที่ ๒
  40
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น (สายรางแฟบ) หมู่ที่ ๑
  41
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙
  196
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖
  41
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงดวงโคมไฟถนนสาธารณะเป็นดวงโคม LED ไม่น้อยกว่า ๑oo วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘๕ ต้น หมู่ที่ ๖,๘,๒๒
  38
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 16
  47
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น (ฝายตัวยู) หมู่ที่ ๒๔
  47
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๒๓
  48
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านวังนาค
  51
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังแสนสุข
  80
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 22 บ้านสันติสุข
  47
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันสระเก็บน้ำ(วัดทิพย์)
  50
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 22 บ้านสันติสุข
  47
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครการซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ำ หมุ่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา
  48
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 14 บ้านเขาใหญ่
  53
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 23 บ้านดอนพัฒนา
  50
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 12 บ้านเขาดินสอ
  63
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 16 บ้านวังข้าวใหม่
  72
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูลาดและบดทับผิว AC หมู่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา
  73
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนแสลบ-บ้านโป่งสวรรค์ รหัสทางหลวง กจ.ถ. 61-006 หมู่ที่ 13 ตำบลดอนแสลบ
  69
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสันติสุข-สายบ้านเขากวด รหัสทางหลวง กจ.ถ. 61-013 หมู่ที่ 22 ตำบลดอนแสลบ
  77
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น สายรางไข่เน่า หมู่6 บ้านตลุงใต้
  62
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น(สายคลองทิ้ง) หมู่ที่ 19 บ้านดอนทวีทรัพย์
  57
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 12 บ้านเขาดินสอ
  52
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 16 บ้านวังข้าวใหม่
  52
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น สายเขากระดวง-บ้านนาทราย หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์
  54
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายดอนแสลบ-ห้วยยาง หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  57
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.61-008 สายบ้านวังข้าวใหม่ หมู่ที่ 16 - บ้านวังนาค หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแสลบ
  83
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งเจริญ
  69
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น สายเขากระดวง-บ้านนาทราย หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์
  63
  ทั่วไป
    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายบ้านดอนแสลบ-ห้วยยาง หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  79
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีต สายบ้านวังข้าวใหม่-สายบ้านวังนาค รหัสทางหลวง กจ.ถ.61-007 หมู่ที่ 16 ตำบลดอนแสลบ
  75
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนอนกรีตโดยการปูลาดและบดทับผิวAC หมู่ที่ 8 บ้านหนองนางเลิ้ง
  67
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง
  75
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 21 บ้านกาญจนาภิเษก
  72
  ทั่วไป
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายดอนแสลบ-ห้วยยาง หมู่ บ้านดอนแสลบ
  77
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูลาดและบดทับผิว AC บ้านดอนแสลบ
  77
  ทั่วไป
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านหนองปลิง-บ่อเงิน หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลิง
  62
  ทั่วไป
    ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น(สายคลองทิ้งน้ำ) หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค
  57
  ทั่วไป
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.61-008 สายบ้านวังข้าวใหม่ หมู่ที่ 16-บ้านวังนาค หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแสลบ
  81
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูลาดและบดทับผิว AC หนา 4 ซ.ม. หมู่ที่ 23 ตำบลดอนแสลบ
  73
  ทั่วไป
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายบ้านดอนแสลบ-ห้วยยาง หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  75
  ทั่วไป
    ประกาศ(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.61-008 สายบ้านวังข้าวใหม่ หมู่ที่ 16-บ้านวังนาค หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแสลบ
  81
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งเจริญ
  74
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น(สายบ้านจิ๋ว) หมู่ที่ 17 บ้านวังแสนสุข
  72
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าางโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านวังสำโรง-คันคลอง หมู่ที่ 3 บ้านวังสำโรง
  70
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  81
  ทั่วไป
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายบ้านดอนแสลบ-ห้วยยาง หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  81
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมห้องน้ำ อบต.(ข้างห้องประชุม)
  87
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูลาดและบดทับผิว AV หนา 4 ช.ม. หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  94
  ทั่วไป
    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำสายบ้านดอนแสลบ-ห้วยยาง หมุ่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  95
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์
  103
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  105
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค
  109
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง
  104
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 19 บ้านดอนทวีทรัพย์
  109
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงครุภัณฑ์เตาเผาขยะ
  100
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังน้ำประปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเขาใหญ่
  101
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง
  107
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่่ 19 บ้านดอนทวีทรัพย์
  116
  ทั่วไป
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2565)
  108
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
  117
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนแสลบ-บ้านโป่งสวรรค์ รหัสทางหลวง กจ.ถ. 61-006 หมู่ที่ 13 ตำบลดอนแสลบ
  100
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านสันติสุข-สายบ้านเขากวด รหัสทางหลวง กจ.ถ.61-013 หมู่ที่ 22 ตำบลดอนแสลบ
  117
  ทั่วไป
    ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
  113
  ทั่วไป
    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านวังข้าวใหม่-สายบ้านวังนาค รหัสทางหลวง กจ.ถ.61-007 หมู่ที่ 16 ตำบลดอนแสลบ
  109
  ทั่วไป
    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนแสลบ-บ้านโป่งสวรรค์ รหัสทางหลวง กจ.ถ. 61-006 หมู่ที่ 13 ตำบลดอนแสลบ
  118
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุ โครงการจ้างก่อสร้าางระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางบ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
  113
  ทั่วไป
    ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านดอนแสลบ-บ้านโป่งสวรรค์ รหัสทางหลวง กจ.ถ. 61-006 หมู่ที่ 13 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
  133
  ทั่วไป
    ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
  124
  ทั่วไป
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านสันติสุข-สายบ้านเขากรวด รหัสทางหลวง กจ.ถ.61-013 หมู่ที่ 22 ตำบลดอนแสลบ
  127
  ทั่วไป
    ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านสันติสุข-สายบ้านเขากวด รหัสทางหลวง กจ.ก 61-013 หมู่ที่ 22 ตำบลดอนแสลบ
  115
  ทั่วไป
    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านวังข้าวใหม่-สายบ้านวังนาค รหัสทางหลวง กจ.ก 61-007 ม.16 ตำบลดอนแสลบ
  118
  ทั่วไป
    ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์คอนกรีตสายบ้านวังข้าวใหม่-สายบ้านวังนาค รหัสทางหลวง กจ.ถ.61-007 หมู่ที่ 16 ตำบลดอนแสลบ
  131
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 18 บ้านทุ่งเจริญ
  134
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยใช้หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 16 บ้านวังข้าวใหม่
  129
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 12 บ้านเขาดินสอ
  128
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกสระน้ำบ่อนุ่นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 บ้านตลุงใต้
  132
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ 11-19 ตำบลดอนแสลบ
  129
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.61-004 บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 23 ตำบลดอนแสลบ
  132
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดลอกคูน้ำ หมู่ที่ 16 บ้านวังข้าวใหม่
  138
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 12 บ้านเขาดินสอ
  142
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 บ้านหนองนางเลิ้ง
  133
  ทั่วไป
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.65)
  154
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าางก่อสร้างขุดลอกสระน้ำบ่อนุ่นสาธารณประโยชน์ หมู่ที่6 บ้านตลุงใต้
  171
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่15 บ้านหนองเจริญทรัพย์
  171
  ทั่วไป
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำบ่อนุ่นสาธารณะประโยชน์ หมู่6 บ้านตลุงใต้ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
  164
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านกรับ
  168
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านวังแสนสุข
  167
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสาไฟโคมกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค
  154
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
  176
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาาง กจ.ถ.61-004 บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 23 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
  185
  ทั่วไป
    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
  193
  ทั่วไป
    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.61-004 บ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 23 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
  194
  ทั่วไป
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญ ไตรมาสที่2 (มกราคม - มีนาคม 2565)
  178
  ทั่วไป
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสะคัญ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)
  171
  ทั่วไป
    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเขารักษ์-บ้านรางหวาย รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.61-005 บ้านเขารักษ์ หมู่5 (ช่วงที่2) ตำบลดอนแสลบ
  262
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกรับ หมู่ 9 เขากระดวง
  350
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งเสาไฟถนนโซล่าเซลล์ชนิดน็อคดาวน์แบบปรับทิศทางแสงและโคนเสาพับได้ จำนวน 25 ชุด สายบ้านเขาใหญ่ ม.14-บ้านพนมนาง ม.2 ตำบลดอนแสลบ
  353
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดอนแสลบ-บ้านโป่งสวรรค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น-บ้านดอนแสลบ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ
  388
  ทั่วไป
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดอนแสลบ-บ้านโป่งสวรรค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น-บ้านดอนแสลบ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ
  388
  ทั่วไป
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดอนแสลบ-บ้านโป่งสวรรค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่นบ้านดอนแสลบ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ
  364
  ทั่วไป
    ประกาศ(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านดอนแสลบ-บ้านโป่งสวรรค์ รหัสทางหลวงท้องถิ่นบ้านดอนแสลบ ม.1 ตำบลดอนแสลบ
  378
  ทั่วไป
    ประกาศกำหนดการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านเขารักษ์-บ้านรางหวาย รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.61-005 บ้านเขารักษ์ หมู่ที่ 5 (ช่วงที่1) ตำบลดอนแสลบ
  408


  ทั้งหมด 350 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2]  หน้าถัดไป>>

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 30
     เดือนนี้ : 44124
     พ.ศ.นี้ : 217237
     ทั้งหมด : 647142
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com