หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ผู้ชม
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
  70
   รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือน ตลุาคม 2564-มีนาคม 2565)
  71
   รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
  242
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  237
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส3 ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563)
  301
   รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
  302
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2563)
  295
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)
  321
   รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบประจำปี 2562 (รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2562)
  298
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  319
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  345


  ทั้งหมด 11 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 307
     เดือนนี้ : 8271
     พ.ศ.นี้ : 150653
     ทั้งหมด : 408206
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th