หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
      เรื่อง ราคากลาง ปี 2559

  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  สาย เขากระดวง – ตลุงใต้  หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์
  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สาย ตลุงใต้ – เขากระดวง หมู่ที่ 6  บ้านตลุงใต้
  โครงการจัดสวนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณอาคารเตาเผาขยะ หมู่ที่ 9 บ้านกรับ
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สาย บ้านตลุงใต้ – รางประดู่ หมู่ที่ 6 บ้านตลุงใต้
  โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร. หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต. และอาคารห้องประชุม
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลิง
  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 14 บ้านเขาใหญ่
  โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านกรับ
  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 20 บ้านดอนมะรุม
  โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 , 19 , 24
  โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย บ้านตลุงใต้ – บ้านเขาดินสอ หมู่ที่ 6 บ้านตลุงใต้
  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 16 บ้านวังข้าวใหม่
  โครงการปรุงถนนลาดยาง สาย บ้านตลุงใต้ – บ้านหนองระหงส์  หมู่ที่ 6 บ้านตลุงใต้
  โครงการถมดินปรับพื้นที่ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.ดอนแสลบ หมู่ที่ 1
  โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลิง
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านกรับ
  โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านตลุงใต้
  โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  โครงการรื้อถอนอาคารสภาตำบล (หลังเก่า) หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลภายในตำบล จำนวน 23 บ่อ
  โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.18 บ้านทุ่งเจริญ
  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.14
  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.7
  โครงการก่อสร้างฐานพร้อมถังเก็บน้ำ ม.14 20 21 22
  โครงการก่อสร้างห้องเก็บของอาคารเตาเผาขยะ ม.9
  โครงการก่อสร้างโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.3 บ้านวังสำโรง
  โครงการขุดลอกลำห้วย ม.23
  โครงการขุดลอกลำห้วยเหมืองเปรม ม.1
  โครงการปรับปรุงถนนลุกรัง ม.24
  โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม  หมู่ที่  7  บ้านหนองปลิง
  โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ม.7
  โครงการก่อสร้างฐานพร้อมถัง ม.15
  โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย ม.1


   

  ผู้เขียน : admin วันที่ :2017-07-13 11:05:46 แก้ไชวันที่ : 2017-07-13 14:46:29


   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 39
     เดือนนี้ : 9442
     พ.ศ.นี้ : 118015
     ทั้งหมด : 848133
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com