หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
      เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2562

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564

  รายงานการรกำกับติดตามการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2565 (รอบสิ้นปีงบประมาณ)

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

   

   

  ผู้เขียน : admin วันที่ :2017-11-06 09:17:00 แก้ไชวันที่ : 2023-04-17 15:28:48


   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 228
     เดือนนี้ : 44058
     พ.ศ.นี้ : 217171
     ทั้งหมด : 647076
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com