หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
      เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปกิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  ปี 2567

  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รอบ 6 เดือนแรก

  รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  ปี 2566

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.

  ต.ค. 65  พ.ย.65  ธ.ค.65  ม.ค.66  ก.พ.66  มี.ค.66  เม.ย.66  พ.ค.66  มิ.ย.66  ก.ค.66  ส.ค.66  ก.ย.66

  ปี 2565

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

   ต.ต.64   พ.ย.64  ธ.ค.64  ม.ค.65  ก.พ.65  มี.ค.65  เม.ย.65 พ.ค. 65  มิ.ย.65  ก.ค.65  ส.ค.65  ก.ย.65

   

  ผู้เขียน : admin วันที่ :2017-06-13 12:11:57 แก้ไชวันที่ : 2024-04-09 18:09:07


   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 153
     เดือนนี้ : 361055
     พ.ศ.นี้ : 484698
     ทั้งหมด : 1214816
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com