หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
     
  โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (RE-X-RAY) ประจำปี 2567

  ในระหว่างวันที่  22-26 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน (RE-X-RAY)  ประจำปี 2567 เพื่อขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมทั้งเพื่อเป็นการกำจัดขยะเปียก ลดโลกร้อนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกวิธี

      
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 587
     เดือนนี้ : 3970
     พ.ศ.นี้ : 44840
     ทั้งหมด : 774958
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com