หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
     
  ประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน

  วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายธษิฒ  ประกอบธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เป็นการประชุมสรุปงานประจำเดือน  พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการ และมอบนโยบายที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ในประเด็น ดังนี้ เพื่อเป็นการยกระดับผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบให้ดียิ่งขึ้น

  1. การจัดตั้งจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย บริเวณสี่แยกบ้านดอนแสลบ
  2. การมาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและพนักงานจ้าง
  3. การนำนโยบาย No Gift Policy  ไปสู่การปฏิบัติ
  4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 719
     เดือนนี้ : 4102
     พ.ศ.นี้ : 44972
     ทั้งหมด : 775090
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com