หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
     
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายธษิฒ ประกอบธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ พร้อมด้วย นายสุรพล เกษมวิริยนนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวน 55 ท่าน ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการขยะจากต้นทาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

      
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 40
     เดือนนี้ : 9443
     พ.ศ.นี้ : 118016
     ทั้งหมด : 848134
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com