หน้าหลัก | Login  


 
 •  
  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
     
  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ นำโดยท่านนายกธษิฒ ประกอบธรรรม นายสุภาพ สืบพลาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ นายสุรพล เกษมวิริยนนท์ ปลัดองค์การบริหาร่ส่วนตำบลดอนแสลบ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

      
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 9
     เดือนนี้ : 9412
     พ.ศ.นี้ : 117985
     ทั้งหมด : 848103
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com