หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
     
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

  26 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

  - ภาคเช้า เวลา 9.00 น. นายธษิฒ ประกอบธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ พร้อมด้วยนายสุภาพ สืบพลาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ นายสุรพล เกษมวิริยนนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณหอประชุมอำเภอห้วยกระเจา

  - ภาคบ่าย เวลา 14.00 น. นายกฤษฎา สัพพะทุธา เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ นายสุรพล เกษมวิริยนนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณวัดเขารักษ์ ร่วมกับโรงเรียนวัดเขารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และจิตอาสา โซนชุมชนบ้านเขารักษ์

      
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 140
     เดือนนี้ : 8753
     พ.ศ.นี้ : 97035
     ทั้งหมด : 354588
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th