หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
     
  การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ โดย นายธษิฒ ประกอบธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ได้มอบหมายให้นายสุภาพ สืบพลาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตาม"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

      
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 147
     เดือนนี้ : 8760
     พ.ศ.นี้ : 97042
     ทั้งหมด : 354595
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th