หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
     
  กิจกรรมรณรงค์ลดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน เพื่อตำบลดอนแสลบสู่การเป็นตำบล Zero Waste

  ในระหว่างวันที่ 22-30 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ นำโดยนายธษิฒ ประกอบธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ ทั้ง 6 แห่ง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน เพื่อตำบลดอนแสลบสู่การเป็นตำบล Zero Waste และได้พาน้องๆนักเรียนไปศึกษาดูวิธีการกำจัดขยะ ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบควบคุมอากาศตำบลดอนแสลบ

      
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 303
     เดือนนี้ : 8267
     พ.ศ.นี้ : 150649
     ทั้งหมด : 408202
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th