หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
     
  ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ จังหวัดสุพรรณ

  วันที่ 13 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ โดยนายสุรพล เกษมวิริยนนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ นายฉลวย ทวีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดอนแสลบ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับคณะคณะผู้บริหาร ผู้สูงอายุ ข้าราชารและพนักงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 100 คน ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ

      
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 63
     เดือนนี้ : 1096
     พ.ศ.นี้ : 276257
     ทั้งหมด : 706162
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com