หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
     
  เย็บหน้ากากอนามัย

  ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เร่งดำเนินการเย็บหน้ากากอนามัยและบรรจุเจลแอลกอฮอล์ สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลดอนแสลบไว้ใช้สำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
  ****อบต.ดอนแสลบ ขอเชิญชวนกลุ่มสตรี อสม. และจิตอาสาของตำบลดอนแสลบ เข้ามามีส่วนร่วมในการเย็บหน้ากากอนามัย สำหรับแจกจ่ายให้ชาวบ้านตำบลดอนแสลบ ได้มีใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยเราจะต้องจัดทำหน้ากากอนามัยให้ได้ จำนวน 10,422 ชิ้น
  ****อบต.ดอนแสลบ ต้องขอขอบคุณ อสม. และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เป็นกำลังหลักในการเย็บหน้ากากอนามัย

      
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 135
     เดือนนี้ : 4467
     พ.ศ.นี้ : 44219
     ทั้งหมด : 150118
  

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th