หน้าหลัก | Login  


 
  •  

    
     
    ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
    แก้ไขปัญหายาเสพติด
    แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
    ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
    จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
    จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

     

     
     
     
    
        เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปกิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

    ปี 2564

           สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

           ต.ค.63  พ.ย.63  ธ.ค.63  ม.ค.64   ก.พ.64  มี.ค.64 

    ปี 2563

          สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

          ต.ค.62  พ.ย.62  ธ.ค.62  ม.ค.63  ก.พ.63  มี.ค.63  เม.ย.63  พ.ค.63  มิ.ย.63  ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63

    ปี 2562

           สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

           ต.ค.61  พ.ย.61  ธ.ค.61  ม.ค.62  ก.พ.62  มี.ค.62  เม.ย.62  พ.ค.62  มิ.ย.62  ก.ค.62  ส.ค.62  ก.ย.62

     

    ปี 2561

             รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ผด.6)
             สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1

    ปี 2560

               สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1
                ต.ค.59 ,   พ.ย.59ธ.ค.59ม.ค.60ก.พ.60มี.ค.60 เม.ย.60พ.ค.60มิ.ย.60, ก.ค.60ส.ค.60ก.ย.60

    ปี 2559  
                สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 

     

    ผู้เขียน : admin วันที่ :2017-06-13 12:11:57 แก้ไชวันที่ : 2021-04-29 18:42:25


     
      พรบ./พรก.
    กฏกระทรวง/ระเบียบ
      หนังสือราชการ สถ..
      พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
     
       วันนี้ :  743
       เดือนนี้ : 8265
       พ.ศ.นี้ : 80390
       ทั้งหมด : 236890
    

      องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
    โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
    ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th