หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  ผู้ชม
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนเมษายน 2563
  121
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมีนาคม 2563
  104
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
  121
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมกราคม 2563
  277
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนธันวาคม 2562
  181
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนพฤศจิกายน 2562
  198
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนตุลาคม 2562
  186
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกันยายน 2562
  167
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนสิงหาคม 2562
  159
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกรกฎาคม 2562
  163
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมิถุนายน 2562
  183
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนพฤษภาคม 2562
  241
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนเมษายน 2562
  194
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ 2 ปี 2562
  250
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ1 ปี 2562
  283
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ3 ปี 2561
  388
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ2 ปี 2561
  291
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ1 ปี 2561
  288
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 3 -2560
  296
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 2 -2560
  401
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 1 -2560
  329


  ทั้งหมด 21 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 718
     เดือนนี้ : 8240
     พ.ศ.นี้ : 80365
     ทั้งหมด : 236865
  

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th