หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  ผู้ชม
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมกราคม 2563
  135
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนธันวาคม 2562
  60
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนพฤศจิกายน 2562
  61
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนตุลาคม 2562
  66
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกันยายน 2562
  54
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนสิงหาคม 2562
  50
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกรกฎาคม 2562
  49
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมิถุนายน 2562
  75
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนพฤษภาคม 2562
  59
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนเมษายน 2562
  64
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ 2 ปี 2562
  123
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ1 ปี 2562
  122
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ3 ปี 2561
  248
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ2 ปี 2561
  166
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ1 ปี 2561
  152
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 3 -2560
  184
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 2 -2560
  269
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 1 -2560
  230


  ทั้งหมด 18 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 127
     เดือนนี้ : 4459
     พ.ศ.นี้ : 44211
     ทั้งหมด : 150110
  

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th