หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  ผู้ชม
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมกราคม 2563
  63
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนธันวาคม 2562
  19
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนพฤศจิกายน 2562
  25
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนตุลาคม 2562
  28
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกันยายน 2562
  18
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนสิงหาคม 2562
  16
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกรกฎาคม 2562
  15
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมิถุนายน 2562
  34
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนพฤษภาคม 2562
  25
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนเมษายน 2562
  21
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ 2 ปี 2562
  77
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ1 ปี 2562
  57
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ3 ปี 2561
  209
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ2 ปี 2561
  112
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ1 ปี 2561
  106
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 3 -2560
  141
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 2 -2560
  197
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 1 -2560
  169


  ทั้งหมด 18 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 57
     เดือนนี้ : 1285
     พ.ศ.นี้ : 15282
     ทั้งหมด : 121181
  

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th