หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  ผู้ชม
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนเมษายน 2563
  26
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมีนาคม 2563
  23
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
  23
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมกราคม 2563
  175
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนธันวาคม 2562
  86
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนพฤศจิกายน 2562
  91
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนตุลาคม 2562
  91
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกันยายน 2562
  83
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนสิงหาคม 2562
  78
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนกรกฎาคม 2562
  73
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนมิถุนายน 2562
  98
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนพฤษภาคม 2562
  87
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ เดือนเมษายน 2562
  97
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ 2 ปี 2562
  157
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ1 ปี 2562
  171
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ3 ปี 2561
  292
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ2 ปี 2561
  199
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาศ1 ปี 2561
  197
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 3 -2560
  218
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 2 -2560
  311
   จดหมายข่าว อบต.ดอนแสลบ ไตรมาสที่ 1 -2560
  253


  ทั้งหมด 21 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 121
     เดือนนี้ : 7537
     พ.ศ.นี้ : 13948
     ทั้งหมด : 170448
  

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th