หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - ข้อมูลบุคลากร
  ผู้ชม
   แผนพัฒนาบุคลากร
  59
   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2564
  54
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  68
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร
  644
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  553
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  696
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  1633
   กองช่าง
  1013
   ส่วนการคลัง
  1222
   สำนักปลัด
  1358
   หัวหน้าส่วนราชการ
  983


  ทั้งหมด 11 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 693
     เดือนนี้ : 8215
     พ.ศ.นี้ : 80340
     ทั้งหมด : 236840
  

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th