หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - ราคากลางปี 2561
  ผู้ชม
   โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.61-002 สาย กจ.3171 บ้านหนองเจริญทรัพย์-บ้านโป่งสวรรค์ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเจริญทรัพย์
  83
   โครงการก่อสร้างโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านหนองปล้อง
  98
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานอบต.ดอนแสลบ
  96
   โครงการติดตั้งเสาไฟโดมแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์
  96
   โครงการติดตั้งเสาไฟโคมแบบกิ่่งเดี่ยว หมู่ที่14 บ้านเขาใหญ่
  99
   โครงการติดตั้งเสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่15 บ้านหนองเจริญทรัพย์
  103
   โครงการติดตั้งเสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 10 บ้านหนองปล้อง
  94
   โครงการติดตั้งเสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  95
   โครงการติดตั้้งเสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 2 บ้านพนมนาง
  93
   โครงการติดตั้งเสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลิง
  99
   โครงงการติดตั้งเสาไฟโคมแบบกิ่่งเดี่ยว หมู่ที่ 6 บ้านตลุงใต้
  96
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านกรับ
  88
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนางเลิ้ง
  84
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านวังแสนสุข
  83
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านวังนาค
  83
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค
  86
   โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 บ้านหนองปล้อง
  95
   โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณที่ทำการ อบต.ดอนแสลบ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ
  96
   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา
  95
   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง
  108
   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 17 บ้านวังแสนสุข
  102
   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 16 บ้านวังข้าวใหม่
  124
   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่
  85
   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 9 บ้านกรับ
  90
   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง
  91


  ทั้งหมด 34 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 50
     เดือนนี้ : 3343
     พ.ศ.นี้ : 3343
     ทั้งหมด : 159843
  

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th