หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - ราคากลางปี 2561
  ผู้ชม
   โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.61-002 สาย กจ.3171 บ้านหนองเจริญทรัพย์-บ้านโป่งสวรรค์ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเจริญทรัพย์
  176
   โครงการก่อสร้างโคมไฟสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านหนองปล้อง
  191
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานอบต.ดอนแสลบ
  186
   โครงการติดตั้งเสาไฟโดมแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 5 บ้านเขารักษ์
  189
   โครงการติดตั้งเสาไฟโคมแบบกิ่่งเดี่ยว หมู่ที่14 บ้านเขาใหญ่
  189
   โครงการติดตั้งเสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่15 บ้านหนองเจริญทรัพย์
  202
   โครงการติดตั้งเสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 10 บ้านหนองปล้อง
  184
   โครงการติดตั้งเสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 1 บ้านดอนแสลบ
  187
   โครงการติดตั้้งเสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 2 บ้านพนมนาง
  183
   โครงการติดตั้งเสาไฟโคมแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลิง
  189
   โครงงการติดตั้งเสาไฟโคมแบบกิ่่งเดี่ยว หมู่ที่ 6 บ้านตลุงใต้
  187
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านกรับ
  180
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน หมู่ที่ 8 บ้านหนองนางเลิ้ง
  178
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านวังแสนสุข
  173
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านวังนาค
  176
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านวังนาค
  174
   โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 10 บ้านหนองปล้อง
  186
   โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณที่ทำการ อบต.ดอนแสลบ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ
  193
   โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 23 บ้านดอนพัฒนา
  188
   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง
  200
   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 17 บ้านวังแสนสุข
  201
   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 16 บ้านวังข้าวใหม่
  223
   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นทางหินคลุกเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่
  177
   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 9 บ้านกรับ
  180
   โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 24 บ้านทุ่งรวงทอง
  183


  ทั้งหมด 34 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 761
     เดือนนี้ : 8283
     พ.ศ.นี้ : 80408
     ทั้งหมด : 236908
  

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th