หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  


  ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
  เรื่อง คำร้องเรียนทั่วไป
  เขียนที่
  วันที่
  เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  ข้าพเจ้า
  คำนำหน้าชื่อ 
  ชื่อ-สกุล 
  อายุ 
  อาชีพ 
  อยู่บ้านเลขที่ 
  หมู่ที่ 
  ตรอก/ซอย 
  ถนน 
  แขวง/ตำบล 
  เขต/อำเภอ 
  จังหวัด 
  โทรศัพท์ 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  รายละเอียด
  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานมาด้วย จำนวน
  ไฟล์แนบ
  กรุณากรอกผลรวม ให้ถูกต้อง
  74 + 7 =   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 765
     เดือนนี้ : 8287
     พ.ศ.นี้ : 80412
     ทั้งหมด : 236912
  

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th