หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
     
  มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนตำบลดอนแสลบ

  นายธษิฒ ประกอบธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ นายนิคม ทวีศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ นายสุรพล เกษมวิริยนนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 2 แห่ง ผู้นำชุมชน อสม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

      
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 122
     เดือนนี้ : 4454
     พ.ศ.นี้ : 44206
     ทั้งหมด : 150105
  

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th