หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
     
  ร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ เพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร" และรับใบประกาศเกียรติคุณ

  วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธษิฒ ประกอบธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เข้าร่วมโครงการ "หน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสา กรมการแพทย์ เพื่อประชาชนในถิ่นทุรกันดาร" พร้อมทั้งรับใบประกาศเกียรติคุณจาก นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

      
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 570
     เดือนนี้ : 5128
     พ.ศ.นี้ : 44140
     ทั้งหมด : 200640
  

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th